Struktura dnia

 1. Świetlica
 2. Powitanie i gimnastyka, elementy metody Sherborne i M. Ch. Knillów
 3. Zajęcia edukacyjne
 4. Posiłek
 5. Zajęcia specjalistyczne:
  • logopedia
  • terapia psychologiczna
  • muzykoterapia
  • integracja sensoryczna
  • metoda krakowska
  • terapia ręki