O nas

Fundacja na Rzecz Wspierania Dzieci z Autyzmem i ich Rodzin „W kontakcie” powstała w styczniu 2015r. z inicjatywy założycieli Niepublicznej Specjalnej Szkoły dla Dzieci z Autyzmem.

Podstawowa działalność Fundacji, zgodnie z jej celem statutowym, koncentruje się na chwilę obecną wokół Szkoły. Fundacja jako organ prowadzący Szkołę odpowiada za jej działalność edukacyjną i terapeutyczną oraz za realizację tych celów, które tworzą specyfikę Szkoły, zgodną z jej założeniami (indywidualne podejście do każdego ucznia, akceptacja i dobry kontakt jako podstawa). Fundacja powołuje i wspiera kadrę zdolną sprostać tym celom, zapewnia warunki lokalowe oraz dba o zapewnienie środków finansowych na potrzeby Szkoły.

Fundacja powstała z pragnienia, aby działania rozpoczęte przez Szkołę, z natury kameralną, kontynuować i rozszerzać  na inne obszary. Świadomi istniejących potrzeb, pragniemy objąć wsparciem terapeutycznym także inne dzieci i ich rodziny. Oferujemy popołudniowe i weekendowe zajęcia terapeutyczne z naszymi specjalistami otwarte dla wszystkich (zakładka oferta).

Chcemy ponadto organizować spotkania dla rodziców i rodzeństw dzieci z autyzmem, terapeutów, nauczycieli, studentów oraz duszpasterzy, aby tworzyć przestrzeń do wymiany wiedzy, doświadczeń i wzajemnego wsparcia.

Niech bycie w kontakcie zapala nowe światło tym, którzy mierzą się z wyzwaniami, jakie niesie autyzmpusty_daszek

Struktura Fundacji:

Zarząd:
Prezes Zarządu: Monika Piątkiewicz

Rada Fundacji:
Przewodniczący Rady: Jacek Robak
Członek Rady: Aleksandra Grzeszak
Członek Rady: Justyna Rowińska