Historia Szkoły

Jesteśmy rodzicami Jakuba i trzech jego braci. Nasz syn Jakub, ku naszej radości wraz z innymi dziećmi uczniem Niepublicznej Szkoły Podstawowej dla Dzieci z Autyzmem, którą założyliśmy we wrześniu 2013 roku. Im dłużej szkoła istnieje i się rozwija, tym mocniej wzrasta w nas przekonanie o słuszności naszej inicjatywy. Kierowaliśmy się intencją, by w naszej szkole opracować i realizować takie programy edukacji i terapii, które realnie będą wychodzić naprzeciw indywidualnym potrzebom uczniów. Tak, aby przysługująca im subwencja oświatowa została jak najlepiej wykorzystana. Wyrastamy z niedyrektywnych kierunków terapii domowej (Son-Rise, elementy RDI). Priorytetem dla nas jest zapewnienie dzieciom takich nauczycieli i terapeutów którzy potrafią stworzyć atmosferę bezpieczeństwa i akceptacji przy jednoczesnym przyjaznym stawianiu granic. Ale o tym więcej w założeniach szkoły.Na koniec możemy tylko podkreślić, że patrząc na uśmiech i konkretne postępy naszych uczniów, czujemy się dumni z naszej inicjatywy oraz z całego zespołu nauczycieli i terapeutów, który udało nam się zebrać w tym miejscu. No i oczywiście z uczniów: ich odwagi, postępów i wytrwałości w podejmowaniu kolejnych wyzwań.